Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN

Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

STANOVISKO K DISKUSI

 

 

Stanovisko k diskusi o Otevřeném dopisu ŠSČR  ze dne 9.7.2013

Předem chci upozornit, že mé osobní stanovisko se bude týkat pouze podstatě věci tedy ekonomice 11.Mistrovství mládeže EU do 14.let 2013 v Malenovicích.


Reagovat na anonymy a diskusi, která zavádí problémy někam jinam a vede až k urážkám nemíním komentovat, protože to situaci nevyřeší.


Pro začátek jen uvedu, že „Otevřený dopis" byl vypracován a schválen výborem šachového oddílu Zbrojovky Vsetín a na základě věcných zveřejněných příspěvků má své zastánce i odpůrce.


Současně bych pro některé diskutující, kteří zpochybňují kompetentnost členů výboru našeho oddílu uvedl alespoň toto. Mgr. Kovařík, Ing.Zádrapa a já dlouhodobě pracujeme zdarma jako funkcionáři a zároveň trenéři mládeže s důrazem zejména na výchovu mládeže a s tím související organizaci turnajů pro mládež v okrese Vsetín. Zároveň jsme letos uspořádali již 38.ročník „Přeboru města Vsetína". O historii našeho oddílu a další pravidelné činnosti se můžete dočíst na našich stránkách www.sachy-vsetin.cz.


Než se dostanu k Mistrovství EU mládeže rád bych se alespoň ve stručnosti dotknul k financování sportu v minulosti a současnosti o kterém se v diskusi hodně hovoří a které se také týká ekonomiky Mistrovství EU. Toto uvádím proto, že v současnosti kromě předsedy oddílu šachu, kterou vykonávám již 34 let, vykonávám taky 2 roky funkci předsedy TJ Zbrojovka Vsetín, která má v 10 oddílech cca 1000 členů. Tudíž mne musí zajímat financování sportu jako celku.


V minulosti šly dotace cestou ČSTV a hlavním příjmem byla Sazka. Po problémech se sazka arénou a následnou ztrátou příjmů ze sazky a tím pádem ztráty financování prostřednictvím ČSTV, byla realizována změna financování sportu. Státní finance do sportu jdou cestou sportovních svazů, projekty MŠMT a cestou měst a obcí, kde ministerstvo financí na sport a sociální služby přiděluje finance z daní loterijních společností. U měst a obcí je problém ten, že řada měst a obcí odmítá sestavit klíče rozdělení dotací jako tomu bylo v ČSTV a rozdělení financí je pak na libovůlí úředníků. O projektech MŠMT také někdo rozhoduje a o rozdělení financí svazů rozhoduje výkonný výbor. Pro úplnost jen dodávám, že finance by měly být přidělovány na budování a opravy sportovišť, na vrcholový sport a na mládež.


Z výše uvedeného plyne, že finanční prostředky na podporu Mistrovství EU 2013 se měly najít a zajistit. Na rok 2012 u ME mládeže v Praze byly dotace 3 mil Kč z MŠMT a 700 tis.. Kč dalo město Praha.viz. stanovisko p.Fialy.Ostatně šach týdeník č.27+28 z 12.7.2013 uvádí hlavní důvod odstoupení z organizace Mistroství EU 2014 slovy pana Fialy „Kdybych toto tušil, nikdy bych do podobného projektu nevstoupil" Tedy do projektu bez dotací.


Naše stížnost
vycházela z propozic, kde se uvádí předražené povinné ubytování a následně pak sdělení pana Fialy, že na hotelu bude 150 lidí ubytovaných zdarma a někdo to zaplatit musí. V tomto případě pozvaní tak zvaní extra hráči.


Předražené ubytování lze ověřit na webu Hotelu Bezruč, který navíc nabízí slevy i pro jednotlivce ne tak, když se obsadí celý hotel.


Povinné ubytování plyne z podmínek ECU, což z propozic neplyne a navíc existuje možnost výjimky, jak bylo potvrzeno při ME mládeže v Praze 2012. Navíc probíhající ME žen nepodmiňuje ubytování nabízené pořadatelem a není předražené, naopak levnější než v okolí.Jako výhodu to uvádí pan Danaliov předseda ECU viz. zpráva na novoborském šachovém serveru ze dne 25.7.2013 „MORPHYSTA".


Až z diskuse vyplynulo, že se musí zaplatit pobyt 150 blíže nespecifikovaných osob. Navíc by mne zajímalo kdo tyto osoby jsou na což se ptalo i několik účastníků diskuse a k odpovědi se nikdo nemá.


Pouze jsme se dozvěděli, že to mají zaplatit extra hráči s čím nelze souhlasit. Rodiče všech mladých šachistů mají dost výdajů pokud chtějí, aby jejich děti něčeho dosáhly. Ty rodiče kteří mají děti nadanější a účastní se turnajů se silnějším obsazením to stojí ještě více.


Dopis pana Fialy
objasňuje problém projektu a v závěru říká, že je potřeba vyřešit dvě hlavní otázky a to zda má smysl něco pořádat, když musí neustále poslouchat různé invektivy a dále je nutno vyřešit kdo to bude finančně garantovat. Myslím si, že když bude vyřešena otázka druhá tj. finanční garance nebudou invektivy, protože nebudou chybějící příjmy požadovány po rodičích předraženým povinným ubytováním .Tím samozřejmě nechci říci, že by vše mělo být zadarmo, ale finanční spoluúčast by měla být přiměřená.


Odpověď na otevřený dopis pana Novotného
na mne působí jako obhajoba postupu organizátora. Mimo jiné suše konstatuje, že tentokrát ani stát ani kraj na Mistrovství MEU nepřispěl a pořadatel tím pádem může prodělat statisíce. Vzhledem k tomu, že pro extra hráče byly vytvořeny stávající podmínky tak nepředpokládám jejich hojnou účast a pokud organizátor nemá jiné finanční krytí tak se to může stát. Vzhledem k tomu jak jsem už výše uvedl, že finanční prostředky státu na sport jdou cestou MŠMT, měst a obcí, ale také cestou svazů, tak by ŠSČR měl na tak významnou akci týkající se mládeže podpořit.

Závěr :

1. Otevřený dopis našeho oddílu chtěl poukázat na nelogickou věc to je přenesení problémů příjmů MEU na rodiče účastníků formou povinného a předraženého hotelového pobytu. Z diskuse k otevřenému dopisu podle mne vyplývá, že problém v mládežnickém šachu a zejména spolupráce s rodiči je hlubší a výkonný výbor ŠSČR by se jím měl zabývat. Zároveň žádám ŠSČR, nebo pana Fialu, aby upřesnil pro koho je těch 150 míst na MEU 2013 zdarma.

2. Myšlenka pořádat MEU v ČR je správná, ale nutno na MEU sehnat odpovídající finanční prostředky zejména od státu, protože stát deklaruje podporu sportu v oblasti mládeže a jde o mezinárodní akci. Cesty státních financí sportu jsou přes MŠMT, ŠSČR , kraje města a obce. Rodiče hráčů, kterým svaz nehradí náklady by měli přispívat rozumnou částkou odpovídající nákladům pořadatele s tím, že by bylo vhodné vyřídit výjimku z ubytování pro hráče kteří se rozhodnou dojíždět.

3.
Z diskuse vyplynulo, že otevřený dopis našeho oddílu našel své příznivce i odpůrce. Příznivcům děkuji za podporu. Rovněž děkuji těm co napsali kritické konstruktivní připomínky k otevřenému dopisu. Ostatní příspěvky, které se odklánějí od podstaty věci a vedly až k vzájemným napadáním a urážkám nemíním komentovat.

4.
Těm kteří se snažili funkcionáře šachového oddílu v diskusi znemožnit za to, že dopis napsali a nesli kůži na trh vzkazuji, že Valaši jsou sice tvrdí, ale ne natvrdlí.


Ing.Vlastimil Straděj


předseda šachového oddílu a předseda TJ Zbrojovka Vsetín


Dne : 31.7.2013

 


Vložte Váš komentář

Vaše jméno:
Váš komentář:
 

Komentáře

18
18.5.2016 3:59:55 - G28rnfuVF
V3MlNtGhHpGC
 

17
14.8.2013 10:51:37 - Petr
Pane Straděj, přečtěte si sám, co jste napsal na web a neříkejte druhým, co mají číst. Hlavní problém jsou lidé jako Vy. Pohybujete se na regionální úrovni a chcete řešit mezinárodní politiku, reprezentaci a státní dotace. Nerozumíte ničemu a plácáte nesmysly. Výsledkem je tragikomedie.
 

16
11.8.2013 23:32:33 - Vlastimil Straděj
Na anonymy a urážky nemíním odpovídat.Ostatně to samo ukazuje na úroveň pisatelů.O 150 účastnících je v mém stanovisku 1 věta, ale problém, který je potřeba řešit je na 2 stránkách.Kritikům, kteří se odklánějí od problému doporučuji si znovu přečíst, alespoň 3.bod stanoviska.
 

15
8.8.2013 22:10:52 - Sázka
Vážení šachisté, sázím dvě basy Plzeňského Prazdroje proti litru kvalitní valašské slivovice, že pan Straděj dostal od pana Fialy stejně jako my všechny tři soubory (Propozice, Přihlášku a Informace CZ), ale se čtením skončil u souboru Informace CZ. Nabízím nejlepší české pivo. Kdo dáte všanc dobrou slivku?
 

14
8.8.2013 21:59:05 - šachista
Re V. Straděj: Píšete, že v propozicích 11. Mistroství EU mládeže do 14.let 2013, které jste obdržel není to, co ve svém příspěvku pan Fiala uvádí, tj. pobyt zdarma pro 4 hráče s trenérem. Nemohu soudit, co Vám pan Fiala poslal, ale my jsme dostali mailem propozice, ve kterých uvedené informace byly. V mailu byl také odkaz na web pořadatele, na kterém jsou i propozice. A jako vždy jsou propozice i na webu ŠSČR. Sorry, ale jste mimo.
 

13
8.8.2013 21:47:21 - šachista
Maškary ze Vsetína pokračují ve svém trapnění. Pan předseda píše, že jsou Valaši tvrdí, ale ne natvdrlí. Souhlas. Valaši nejsou natvrdlí. Natvrdlí jsou jen vsetínští šachoví funkcionáři, kteří zhola nic nechápou. V životě nikde nebyli a nic neznají. Přesto si myslí, že se svět bude točit podle nich. Divím se, že Vás pořadatel dávno neposlal do ...
 

12
8.8.2013 7:05:42 - Re: V. Straděj - diskuse na novoborském
No tak pokud vám dává za pravdu diskuse na novoborském (o čemž si i dovolím částečně pochybovat), tak to opravdu není již čím jiným zpochybnit:))
 

11
7.8.2013 12:48:47 - Vlastimil Straděj
Panu Fialovi jen odpovídám, že v propozicích 11.Mistroství EU mládeže do 14.let 2013, které jsem obdržel není to co ve svém příspěvku uvádí tj. pobyt zdarma pro 4 hráče s trenérem.Ale zároveň zdůrazňuji, že jsem to do svého stanoviska dal jen proto, že to v dikusi zaznělo, ale ne ode mne, já jsem se diskuse k otevřenému dopisu neúčastnil.Zároveň jsem ve svém stanovisku k diskusi nikoho nenapadal a neurážel.Znovu přopomínám, že mé stanovisko k diskusi by mělo sloužit k řešení situace práce s mládeží v budocnosti viz. "Závěr" tohoto stanoviska a ne k neplodné diskusi.Pro úplnost jen dodávám, že diskuse na novoborském šachovém serveru mi opět dává za pravdu.
 

10
5.8.2013 15:36:13 - Katniss
Ano, viz. ty výsledky, kde loni bylo v U8 zastoupeno 14 federací, t.j. méně než polovina. Nebylo mým úmyslem vás nějak provokovat a jestli se tak stalo, omlouvám se. Účelem sdělení bylo jen, že nikdy nevyužijí příležitosti všichni nominovaní a že 150 hráčů je tedy přehnané. Ale koneckonců, pan Fiala již má startovní listiny a my můžeme tedy přestat spekulovat o tom, koho v Malenovicích uvidíme. Jen jak budou zveřejněny ;]
 

9
4.8.2013 17:39:48 - Trenér
Re Katniss: Většina federací MEu obsazuje. Viz účast. Samozřejmě nejezdí všichni nejlepší hráči. I z našeho M ČR jezdí na MEu třetí v pořadí. Hráče přihlašují federace a doprovází trenéři federací. Vždyť mají pobyt zdarma. Jednou jsme na MEu byli a hovořili s trenéry výprav.. Trenérský doprovod je lepší a levnější než rodinný doprovod.
 

8
4.8.2013 10:35:14 - Katniss
Čtěte pozorněji, prosím. Jednoznačným významem mého příspěvku není, že by ŠSČR organizoval výpravu výjimečně, nýbrž že ŠSČR je mezi ostatními svazy výjimkou v tom, že oficiální výpravu organizuje (z většiny zemí přijede rodinné auto, maximálně dvě). Doufám, že onen průměrně gramotný člověk je schopen základního porozumění textu!A právě poměr extra hráčů ku nominovaným je argumentem, proč by nominované hráče nemělo být nutno dotovat domácímí - i to vyplývá z mého příspěvku.
 

7
3.8.2013 23:08:59 - Trenér
Re Katniss: Nerozumím Vám. Váš přehled je opravdu tak omezený či se jen snažíte mystifikovat neznalé? Každý průměrně gramotný člověk si může přečíst zprávy o hojné účasti hráčů a trenéra ŠS ČR na MEu. Několikrát se i psalo, že náš hráč dokonce MEu vyhrál. Díval jsem se na Chess-Results.com. Za posledních pět let hrálo na MEu 51 hráčů ŠS ČR, tedy 20 zvaných a 31 extra hráčů. Solidní počet i poměr. A k tomu ještě rodiče a trenéři.
 

6
3.8.2013 23:06:50 - Trenér
Re Vsetín: Už to tady jednou někdo psal. Cyril a Metoděj se musí vrátit do Vsetína. Čtení je stále prokazatelný "průstřel". Čtení propozic by měl ředitel základní školy zvládnout . Předsedovi TJ bychom propozice prominuli, musel shánět dotace pro TJ.
 

5
3.8.2013 18:50:25 - Zdeněk Fiala
Dobrý den, považuji za smutné, když někdo kritizuje MEU 2013 a po 22 dnech se nepřímo přizná, že ani nečetl či nepochopil propozice MEU. V propozicích je jasně uvedeno, že pořadatel zajistí zdarma pobyt pro 4 hráče a jednoho trenéra každé šachové federace. Všichni víme, že EU má 28 členských zemí. Všichni také víme, že ve většině sportů nemá Velká Británie jednu federaci, ale má více federací. V šachu má 3 federace: ENG, SCO a WLS. A obdobně jako v letech minulých zval nečleny EU rakouský pořadatel, může i letos pořadatel pozvat některé další evropské země. Počet účastníků s pobytem zdarma tak může být přes 150. Oficiální MEU 2013 bude v ČR. Pořadatelský servis bude na vyšší úrovni, než bývalo zvykem v Murecku. Cenový fond bude zcela jiný než v Murecku. MEU 2013 bude pro hráče ŠSČR přístupnější a i levnější. MEU 2013 je pořádáno na stejných principech, dle kterých jsou pořádány všechny MS, ME a MEU všude v zahraničí. Všude to funguje a účastníci daná pravidla chápou a respektují. Nejlepší hráči si vybojují účast na MS, ME či MEU v roli pozvaných hráčů a extra hráči si za účast mezi nejlepšími hráči zaplatí. Účast na našem oficiálním MEU bude kvalitativně i kvantitativně lepší než na neoficiálním MEU. Patnáctiletí hráči by měli mít ELO o cca 100 bodů vyšší než hráči čtrnáctiletí. Přesto je rating prvních deseti čtrnáctiletých v Malenovicích o 90 bodů vyšší než rating prvních deseti patnáctiletých v Murecku. A v kategorii U10 mají dvě naše desetileté hráčky o 100 bodů lepší ELO než patnáctiletá medailistka z Murecku. Kdo si chce zahrát kvalitní turnaj a porovnat svoji úroveň se zahraničními soupeři, má možnost. Zdeněk Fiala, předseda ŠK Světlá n.Sáz.
 

4
3.8.2013 16:56:47 - Pavel Růčka
Ano máte pravdu, ale pokud dobře čtu, tak k těm čtyřem hráčům z jedné federace se počítá i trenér, což už je 5*28=140. A pokud se nepletu, tak p.Fiala uváděl rozmezí 100-150, ale teď nemůžu dohledat, kde jsem to četl.
 

3
3.8.2013 16:24:10 - Pavel Růčka
Ano máte pravdu, ale pokud dobře čtu, tak k těm čtyřem hráčům z jedné federace se počítá i trenér, což už je 5*28=140. A pokud se nepletu, tak p.Fiala uváděl rozmezí 100-150, ale teď nemůžu dohledat, kde jsem to četl.
 

2
3.8.2013 15:21:52 - Katniss
Pavle, na většině akcí je to tak, jak říkáte, ale MEU má sloučené dívčí a chlapecké kategorie. Tedy hradí účast pouze jednomu z každé věkové kategorie, maximálně tedy čtyřem dětem z jedné federace. Ani při maximální možné účasti (28 zemí EU), by tedy počet hrazených pobytů nepřesáhl 112, p. Fiala mírně přehání. A MEU není akce ani zdaleka tak prestižní jako ME či MS a spousta federací ji zcela vynechává nebo minimálně účast neorganizuje (česká výprava s reprezentačním trenérem a v oficiálních tričkách byla v Murecku vyjímkou).Navíc vzhledem k tomu, že cena ubytování je předražená více než dvojnásobně, pokryjí náklady na pobyty nominovaných hráčů jejich rodiče, kteří si ubytování zaplatí.
 

1
3.8.2013 2:45:43 - Pavel Růčka
Ohledně 150 míst, kterým platí pořadatel ubytování, tak se dle mého jedná o tvz. pozvané hráče. Což je vždy jeden chlapec a jedna dívka v každé kategorii a z každé federace, která má právo na MEU startovat. Podobně to funguje i na ostatních akcích typu ME nebo MS mládeže. I zde pořadatel platí pozvaných hráčům pobyt. Tedy když děti z naší federace letos jedou do Černé Hory nebo Spojených arabských emirátů, tak mají pobyt zdarma placen pořadatelem (12 dětí na každou akci). Platí jen poplatky + dopravu. Stejně zase musel jistě postupovat i AVE-Kontakt loni při ME, kdy platil pobyt řádově několika stovkám hráčům. Obecně k dotacím od státu. Zajistit dotaci nebo příspěvek od státu na turnaj v systému jak to teď funguje, kdy většina dotací je vyhlašována jen na konkrétní rok, navíc s výsledkem v půlce roku, a kdy podmínky a pravidla nejsou zrovna jasná je určitě dost velký problém.
 

copyright © 2019 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

  GLASS SERVICE

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm    vsetinzk