Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

STANOVISKO K DISKUSI

 

 

Stanovisko k diskusi o Otevřeném dopisu ŠSČR  ze dne 9.7.2013

Předem chci upozornit, že mé osobní stanovisko se bude týkat pouze podstatě věci tedy ekonomice 11.Mistrovství mládeže EU do 14.let 2013 v Malenovicích.


Reagovat na anonymy a diskusi, která zavádí problémy někam jinam a vede až k urážkám nemíním komentovat, protože to situaci nevyřeší.


Pro začátek jen uvedu, že „Otevřený dopis" byl vypracován a schválen výborem šachového oddílu Zbrojovky Vsetín a na základě věcných zveřejněných příspěvků má své zastánce i odpůrce.


Současně bych pro některé diskutující, kteří zpochybňují kompetentnost členů výboru našeho oddílu uvedl alespoň toto. Mgr. Kovařík, Ing.Zádrapa a já dlouhodobě pracujeme zdarma jako funkcionáři a zároveň trenéři mládeže s důrazem zejména na výchovu mládeže a s tím související organizaci turnajů pro mládež v okrese Vsetín. Zároveň jsme letos uspořádali již 38.ročník „Přeboru města Vsetína". O historii našeho oddílu a další pravidelné činnosti se můžete dočíst na našich stránkách www.sachy-vsetin.cz.


Než se dostanu k Mistrovství EU mládeže rád bych se alespoň ve stručnosti dotknul k financování sportu v minulosti a současnosti o kterém se v diskusi hodně hovoří a které se také týká ekonomiky Mistrovství EU. Toto uvádím proto, že v současnosti kromě předsedy oddílu šachu, kterou vykonávám již 34 let, vykonávám taky 2 roky funkci předsedy TJ Zbrojovka Vsetín, která má v 10 oddílech cca 1000 členů. Tudíž mne musí zajímat financování sportu jako celku.


V minulosti šly dotace cestou ČSTV a hlavním příjmem byla Sazka. Po problémech se sazka arénou a následnou ztrátou příjmů ze sazky a tím pádem ztráty financování prostřednictvím ČSTV, byla realizována změna financování sportu. Státní finance do sportu jdou cestou sportovních svazů, projekty MŠMT a cestou měst a obcí, kde ministerstvo financí na sport a sociální služby přiděluje finance z daní loterijních společností. U měst a obcí je problém ten, že řada měst a obcí odmítá sestavit klíče rozdělení dotací jako tomu bylo v ČSTV a rozdělení financí je pak na libovůlí úředníků. O projektech MŠMT také někdo rozhoduje a o rozdělení financí svazů rozhoduje výkonný výbor. Pro úplnost jen dodávám, že finance by měly být přidělovány na budování a opravy sportovišť, na vrcholový sport a na mládež.


Z výše uvedeného plyne, že finanční prostředky na podporu Mistrovství EU 2013 se měly najít a zajistit. Na rok 2012 u ME mládeže v Praze byly dotace 3 mil Kč z MŠMT a 700 tis.. Kč dalo město Praha.viz. stanovisko p.Fialy.Ostatně šach týdeník č.27+28 z 12.7.2013 uvádí hlavní důvod odstoupení z organizace Mistroství EU 2014 slovy pana Fialy „Kdybych toto tušil, nikdy bych do podobného projektu nevstoupil" Tedy do projektu bez dotací.


Naše stížnost
vycházela z propozic, kde se uvádí předražené povinné ubytování a následně pak sdělení pana Fialy, že na hotelu bude 150 lidí ubytovaných zdarma a někdo to zaplatit musí. V tomto případě pozvaní tak zvaní extra hráči.


Předražené ubytování lze ověřit na webu Hotelu Bezruč, který navíc nabízí slevy i pro jednotlivce ne tak, když se obsadí celý hotel.


Povinné ubytování plyne z podmínek ECU, což z propozic neplyne a navíc existuje možnost výjimky, jak bylo potvrzeno při ME mládeže v Praze 2012. Navíc probíhající ME žen nepodmiňuje ubytování nabízené pořadatelem a není předražené, naopak levnější než v okolí.Jako výhodu to uvádí pan Danaliov předseda ECU viz. zpráva na novoborském šachovém serveru ze dne 25.7.2013 „MORPHYSTA".


Až z diskuse vyplynulo, že se musí zaplatit pobyt 150 blíže nespecifikovaných osob. Navíc by mne zajímalo kdo tyto osoby jsou na což se ptalo i několik účastníků diskuse a k odpovědi se nikdo nemá.


Pouze jsme se dozvěděli, že to mají zaplatit extra hráči s čím nelze souhlasit. Rodiče všech mladých šachistů mají dost výdajů pokud chtějí, aby jejich děti něčeho dosáhly. Ty rodiče kteří mají děti nadanější a účastní se turnajů se silnějším obsazením to stojí ještě více.


Dopis pana Fialy
objasňuje problém projektu a v závěru říká, že je potřeba vyřešit dvě hlavní otázky a to zda má smysl něco pořádat, když musí neustále poslouchat různé invektivy a dále je nutno vyřešit kdo to bude finančně garantovat. Myslím si, že když bude vyřešena otázka druhá tj. finanční garance nebudou invektivy, protože nebudou chybějící příjmy požadovány po rodičích předraženým povinným ubytováním .Tím samozřejmě nechci říci, že by vše mělo být zadarmo, ale finanční spoluúčast by měla být přiměřená.


Odpověď na otevřený dopis pana Novotného
na mne působí jako obhajoba postupu organizátora. Mimo jiné suše konstatuje, že tentokrát ani stát ani kraj na Mistrovství MEU nepřispěl a pořadatel tím pádem může prodělat statisíce. Vzhledem k tomu, že pro extra hráče byly vytvořeny stávající podmínky tak nepředpokládám jejich hojnou účast a pokud organizátor nemá jiné finanční krytí tak se to může stát. Vzhledem k tomu jak jsem už výše uvedl, že finanční prostředky státu na sport jdou cestou MŠMT, měst a obcí, ale také cestou svazů, tak by ŠSČR měl na tak významnou akci týkající se mládeže podpořit.

Závěr :

1. Otevřený dopis našeho oddílu chtěl poukázat na nelogickou věc to je přenesení problémů příjmů MEU na rodiče účastníků formou povinného a předraženého hotelového pobytu. Z diskuse k otevřenému dopisu podle mne vyplývá, že problém v mládežnickém šachu a zejména spolupráce s rodiči je hlubší a výkonný výbor ŠSČR by se jím měl zabývat. Zároveň žádám ŠSČR, nebo pana Fialu, aby upřesnil pro koho je těch 150 míst na MEU 2013 zdarma.

2. Myšlenka pořádat MEU v ČR je správná, ale nutno na MEU sehnat odpovídající finanční prostředky zejména od státu, protože stát deklaruje podporu sportu v oblasti mládeže a jde o mezinárodní akci. Cesty státních financí sportu jsou přes MŠMT, ŠSČR , kraje města a obce. Rodiče hráčů, kterým svaz nehradí náklady by měli přispívat rozumnou částkou odpovídající nákladům pořadatele s tím, že by bylo vhodné vyřídit výjimku z ubytování pro hráče kteří se rozhodnou dojíždět.

3.
Z diskuse vyplynulo, že otevřený dopis našeho oddílu našel své příznivce i odpůrce. Příznivcům děkuji za podporu. Rovněž děkuji těm co napsali kritické konstruktivní připomínky k otevřenému dopisu. Ostatní příspěvky, které se odklánějí od podstaty věci a vedly až k vzájemným napadáním a urážkám nemíním komentovat.

4.
Těm kteří se snažili funkcionáře šachového oddílu v diskusi znemožnit za to, že dopis napsali a nesli kůži na trh vzkazuji, že Valaši jsou sice tvrdí, ale ne natvrdlí.


Ing.Vlastimil Straděj


předseda šachového oddílu a předseda TJ Zbrojovka Vsetín


Dne : 31.7.2013

 


Vložte Váš komentář

Vaše jméno:
Váš komentář:
Zadejte kontrolní kód:
 
code
 

Komentáře

1
12.6.2020 18:04:37 - 1
1
 

copyright © 2021 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

  GLASS SERVICE austin

    Zde je místo pro vaši reklamu.
    kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm    vsetinzk