Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

HISTORIE-VSETIN

 

MEZNÍKY VSETÍNSKÉ ŠACHOVÉ HISTORIE.

 

Historie organizovaného šachu na Vsetíně má více než stoletou tradici s počátkem datovaným od roku 1906, kdy se na Vsetíně uskutečnil první turnaj za účasti mimovsetínských hráčů.
V bohaté historii a šachové tradici navazují vsetínští šachisté, soustředění v současných 2 šachových klubech - ŠK Zbrojovka Vsetín a TJ MEZ Vsetín, na své předchůdce a průkopníky šachu na Valašsku, kteří ve Vsetíně působili v prvním šachovém sdružení, kterým byl - Šachovní klub Vsetín založený v roce 1911 a který byl také řádně přihlášen a zaevidován v ÚJČŠ v Praze. Všechna uváděná data v jsou podložena konkrétními dokumenty, které se podařilo nalézt a zachovat pro budoucí generace. Zde je stručný přehled historie vsetínského šachu v datech:

 

Rok 1906
- První dochovaná zpráva o historicky nejstarším uskutečněném šachovém turnaji ve Vsetíně.
Mezi 12 účastníky byli mj. i hráči z Tarnopolu, Brna atd.). Časopis českých šachistů r.1906/07 str. 78.

 

Rok 1909
- Zřízení a uvedení do činnosti odboru šachistů při prvním sportovním klubu SK Vsetín.
Uvedeno v knize B. Moravce a J. Cekla: „20 let Ostravsko-valašského sportu" vydané v r. 1942.

 

Rok 1911
- Založení Šachovního klubu Vsetín s pravidelnou činností šachistů. Klub byl evidován v UJČŠ.
„Nový šachovní klub zřízen na Vsetíně s pravidelnými schůzkami u Langferderů". Časopis českých šachistů r.1911 str. 14.

 

Rok 1917
- I. světová válka 1914-1918 přerušuje na několik dalších let šachové dění ve Vsetíně. „Šachovní klub Vsetín nekoná schůzek ježto většina jeho členů je nyní na vojně". Časopis českých šachistů r.1917 str. 86.

 

Rok 1926
- V seznamu Československých šachových sdružení není z té doby uveden žádný vsetínský klub.
Šachová příručka V. Mrazíka a K. Skaličky vydaná v r. 1926.

 

Rok 1935
- V závěru roku dochází znovu k obnovení šachové činnosti ve Vsetíně založením Šachového spolku
Vsetín (ŠS), který hraje od roku 1936 pravidelnou soutěž družstev v rámci Uherskohradišťské župy.

 

Rok 1936
- Ve Vsetíně vzniká druhý šachový oddíl ŠK Valašská Sparta Vsetín.

 

Od ročníku 1936/37 přihlašuje Šachový spolek Vsetín do soutěží družstev v rámci JMŽ-2 - sever své "A"- družstvo a v rámci JMŽ-3 - sever své "B" - družstvo. Obě družsva své skupiny vyhrály a postoupily do vyšších soutěží!

 

Rok 1941
- Vznik třetího vsetínského šachového klubu, kterým je Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky Vsetín (KSZZ).

 

Rok 1943
- Mistr světa dr. Alexandr Aljechin přijíždí na Vsetín. Dne 15.2.1943 uspořádali členové ŠS Vsetín a KSZZ Vsetín simultánku s mistrem světa na 35 šachovnicích. Výsledek 30:1=4.

- Dne 24.11.1943 uspořádána simultánka s mistrem Janem Foltysem z Ostravy na 40 šachovnicích. Výsledek 34:3=3.

 

Rok 1944
- Dne 13.2.1944 dochází k založení Šachového valašského okrsku za účasti 10 šachových sdružení a přítomnosti jednatele MSŽ p. Jindřicha Straky z Ostravy.

- Dne 4.5.1944 uspořádána simultánka s mistrem Jaroslavem Šajtarem z Prahy na 42 šachovnicích. Výsledek 30:3=9.

 

Rok 1947
- Dochází ke sloučení oddílů: Šachový spolek Vsetín, Valašská Sparta Vsetín a Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky Vsetín pod hlavičku ZK Zbrojovka Vsetín.

 

Rok 1948
- Vzniká šachový oddíl TJ MEZ Vsetín.

 

Rok 1951
- Družstvo Zbrojovky Vsetín vítězí v přeboru kraje Gottwaldov a hraje v mezikrajské soutěži o postup do přeboru republiky s vítěznými družstvy krajů Jihlava a Ostrava.

- V letech 1951 - 1955 hraje družstvo Sokolu Ústí pod hlavičkou Skláren Vsetín.

- Vznikají další dva šachové oddíly: ČSM Vsetín - Jasenice a TJ MEZ Vsetín - Semetín.

 

Rok 1953
- Družstvo Zbrojovky Vsetín vítězí v bleskovém turnaji 3-členných družstev v Poháru Moravsko-slovenského pomezí v Brumově za účasti více než 60 družstev Moravy a Slovenska.

 

Rok 1954
- Při Obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti vzniká šachový oddíl Rudá hvězda Vsetín.

 

Rok 1955
- Družstvo Zbrojovky Vsetín opět vítězí v přeboru kraje Gottwaldov a hraje v mezikrajské soutěži o postup do přeboru republiky s vítěznými družstvy krajů Olomouc a Ostrava v sestavě: J.Fichtl, A.Šrámek, J.Stodůlka, L.Janák, O.Tkadlec, S.Drobil, J.Hozák, F.Hurtík, K.Skoupý, V.Fichtlová a J.Kuběna.

- Vsetín je pořadatelem přeboru kraje Gottwaldov jednotlivců - DSO Spartak (resort strojírenství).

Vsetín je pořadatelem čtvrtfinále přeboru ČSR jednotlivců o 12 účastnících.

 

Rok 1957
- uspořádána simultánka s mistrem Josefem Maršálkem z Prahy na 25 šachovnicích. Výsledek 20:3=2.

 

Rok 1965
- Vydána brožura k 60. výročí tělovýchovy ve Vsetíně (1905 - 1965).

 

Rok 1966
- Okres Vsetín je se 477 šachisty na 3. místě v ČSR a na 7. místě v ČSSR a s 21 oddíly (27 družstvy dospělých) na 2. místě v ČSR a na 7. místě v ČSSR ze 109 okresů - statistika ČSTV v časopisu Československý šach č. 08/1966.

 

Rok 1969
- Družstvo Vsetína v sestavě: Antonín Štěpán, František Šedý, Eduard Vítek a František Hřava hraje v sezoně 1969/70 a 1972/73 I. ligu v korespondenčním šachu.

 

Rok 1970
- Vsetín, v „Kremlu" uspořádána simultánka s mezinárodním mistrem Janem Smejkalem na 45 šachovnicích.
Výsledek 36:1=8.

 

Rok 1974
- „Okres Vsetín patří mezi nejšachovější okresy v republice. Má kolem 500 registrovaných hráčů v 37 družstvech, což je víc než v celém Jihočeském kraji" - napsal Československý šach 07/1974.

 

Rok 1975
- Založení tradičního turnaje „Přebor Vsetína" - 1. ročník.

- Družstvo Zbrojovky Vsetín v sestavě: S. Juříček, V. Straděj, J. Pečinka, O.Tkadlec, F. Červeňák, K. Doležal, J. Žamboch,
P. Machalec, K. Mikuš, J. Orság, O. Hrňová a V. Smetanová vybojovalo postup z KP-II do KP-I.

 

Rok 1976
- Vsetín, v Lidovém domě uspořádána simultánka s mezinárodním mistrem Jánem Plachetkou z Košic na 29 šachovnicích. Výsledek 15:6=8.

- Vsetín, hotel Vsacan - uspořádána simultánka s mezinárodním velmistrem Salomonem Flohrem z Moskvy na 50 šachovnicích. Výsledek 42:1=7.

 

Rok 1978
- Družstvo Zbrojovky Vsetín v sestavě: S. Juříček, J. Pečinka, ing. V. Straděj, ing. A. Sousedík, Č. Hájek, ing. M. Sagánek,
F. Červeňák, P. Machalec, P. Zvardoň, ing. M. Paráková a O. Hrňová vítězí v přeboru Severomoravského kraje a poprvé v historii postupuje do II.ligy, druhé nejvyšší soutěže družstev u nás.

- Dne 23.4.1978 byla založena Kronika šachu ŠKZ Vsetín - I. díl (1947 - 1979).

 

Rok 1979
- Družstvo Zbrojovky Vsetín v sestavě: S. Juříček, ing. V. Straděj, P. Zvardoň a Č. Hájek vítězí v bleskovém mezinárodním turnaji 4-členných družstev „Windberpokalturnier" ve Freitalu za účasti 40 družstev NDR, PLR a ČSSR.

- Dne 1.9.1979 založen II. díl Kroniky šachu ŠKZ Vsetín (1979 - 1985).

 

Rok 1981
- Družstvo Zbrojovky Vsetín v sestavě: S. Juříček, ing. V. Straděj, J. Pečinka, Č. Hájek, ing. M. Sagánek, J. Marek, K. Doležal, P. Machalec, O. Hrňová, F. Červeňák a F. Veselský znovu vítězí v přeboru Severomoravského kraje a podruhé postupuje
do II.ligy.

 

Rok 1985
- Vsetín je pořadatelem Krajského přeboru jednotlivců za účasti 24 hráčů severní Moravy.

- Uspořádán 10. ročník kandidátského turnaje Přebor Vsetína.

- Dne 1.9.1985 založen III. Díl Kroniky šachu ŠKZ Vsetín (1985 - 2000).

- Vydána brožura k 80. výročí založení prvního sportovního klubu ve Vsetíně (1905 - 1985).

 

Rok 1986
- Vsetín je znovu pořadatelem Krajského přeboru jednotlivců za účasti 24 hráčů severní Moravy.

 

Rok 1987
- „Vsetínský okres svým počtem šachových oddílů a jednotlivých členů zaujímá první místo v Severomoravském kraji" - napsal deník Nová svoboda v červnu 1987.

 

Rok 1991
- Družstvo Zbrojovky Vsetín hraje 3 sezóny ve II. lize (MSL) - ročníky 1991/92, 1992/93 a 1993/94.

 

Rok 1992
- Nejlepší umístění družstva Zbrojovky Vsetín v historii - 5. místo v MSL.

 

Rok 1995
- Uspořádán 20. ročník kandidátského turnaje Přebor Vsetína.

 

Rok 1997
- Družstvo Zbrojovky Vsetín hraje znovu 3 sezóny ve II. lize (MSL) - ročníky 1997/98, 1998/99 a 1999/2000.

 

Rok 2000
- Dne 1.9.2000 založen IV. Díl Kroniky šachu ŠKZ Vsetín (2000 - 2007).

 

Rok 2002
- Založen a uspořádán I. díl fotodokumentace k historii šachového dění ve Vsetíně (1941 - 2002).

 

Rok 2003
- Vsetín, Sokolovna TJ MEZ - uspořádána simultánka s mezinárodním mistrem Ivanem Hausnerem z Prahy na 18 šachovnicích. Výsledek 15:0=3.

- 28. ročník KT Přebor Vsetína je hrán současně jako Přebor Zlínského kraje mužů, žen, juniorů a dorostenců.

 

Rok 2005
- 30. ročník KT Přebor Vsetína je hrán u příležitosti 100. výročí založení SK Vsetín - prvního sportovního klubu ve Vsetíně.

- Vydána publikace „Sto let vsetínského sportu 1905 - 2005".


Rok 2006
- Založen a uspořádán II. díl fotodokumentace k historii šachového dění na Vsetínsku - se zaměřením na jednotlivé oddíly v regionu (1991 - současnost).

- Do ročníku 2006/07 přihlásilo 21 oddílů 30 družstev dospělých.

 

Rok 2007
- Dne 1.9.2007 založen V. díl Kroniky šachu ŠKZ Vsetín (2007 - 2012)

 

Rok 2008
- Založení Valašského šachového klubu mládeže při ZŠ Integra Vsetín - Mgr. Josef Kovařík.

- Členové ŠKZ Vsetín Stanislav a Antonín Juříčkovi po čtyřicetiletém sběru dat, výsledků a dokumentů ukládají tyto v elektronické podobě a vydávají tiskem knižní publikaci „100 let šachu na Valašsku".

 

Rok 2009
- Člen ŠKZ Vsetín David Klimek zakládá webové stránky šachového klubu Zbrojovka Vsetín a ukládá v elektronické podobě
I. - V. díl Kroniky šachu ŠKZ Vsetín, I., II. A III. díl fotodokumentace k historii šachového dění ve Vsetíně.

 

Rok 2012
- Dne 1.9.2012 založen VI. díl Kroniky šachu ŠKZ Vsetín (2012 - 2017)

 

Rok 2015
- Uspořádán jubilejní už 40. ročník Přeboru města Vsetína za účasti 149 hráčů ze 7 států, z toho 40 startujících mělo 2000 a vyšší Elo, z nichž byli 4 GM, 10 IM , 8 FM a celá řada KM.

 

Rok 2016
- Stanislav Juříček startuje na MS seniorů v Mariánských Lázních.

 

Rok 2017
-  Dne 1.11.2017 založen VII. díl Kroniky šachu ŠKZ Vsetín (2017 - současnost)

- Amálka Zádrapová získala 1. místo na MČR do 8 let a startovala na ME v Rumunsku

 

Rok 2018
- Amálka Zádrapová získala 3. místo na MČR do 10 let
- Stanislav Juříček se stal ve Valašské Bystřici po osmnácté Přeborníkem okresu Vsetín
- Stanislav Juříček publikoval v tisku svou jubilejní 500. šachovou originální skladbu v Lidových novinách v soutěži ke 100. výročí vzniku ČSR

 

Rok 2019
- Družstvo Zbrojovky Vsetín v sestavě: Karol Motúz, Vladimír Bělunek, Andrej Vereš, Jakub Stančík, Radek Zádrapa,
Jan Bosák, Petr Zvardoň, Stanislav Juříček, Matyáš Kovařík a Petr Zajíček, vítězí ve 2. lize a postupuje do I.ligy, v současné době druhé nejvyšší soutěže družstev v ČR.

- Amálka Zádrapová získala 1. místo na MČR do 10 let a startovala na ME v Bratislavě

 


Vložte Váš komentář

Vaše jméno:
Váš komentář:
Zadejte kontrolní kód:
 
code
 

Komentáře

copyright © 2023 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

   logo softapp      1 vasto

 vs plastik

 

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm  vsetín  národní sportovní agentura        zk