Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN

Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

DOPIS

 

Výbor z dochované korespondence týkající se nejranější přihlášky do turnaje dvojic v rapidu, jenž v rámci staroslavného šachového festivalu vsetínského o první neděli červencové pořádán jest.

 

Přípis № 3.

 

Velectěný pane sudí,

do slovutného turnaje vsetínského, dávno již na vědomí vybubnovaného, teprve nyní osměluji se přihlásiti dvojici, jež tvořena bude mnou a Jeho blahorodím velkoknížetem Pavlem. Tomu titul tento přípisem № 2 z hrábjecí kanceláře naší před krátkým časem udělen byl za bohulibé zásluhy jeho na polích černobílých, nota bene jeví se též písařem znamenitým. V určený čas druhého dne měsíce července na místo, kdež zajisté boje urputné svedeny budou, společensky oděni dostaviti se ráčíme a klání toto s radostí podstoupíme. Velkokníže snad na koni přicválá a ač reglement tak nevyžaduje, bílou košili s kravatou neb motýlkem a snad i cylindr míti bude, zatímco já v károvaném obleku sportovním přijedu na prostředku veskrze moderním, jež velociped s přídavným motorem benzinovým zove se. Jako celek slouti budeme „Aristokrati", kterýžto název poníženě do listiny súčastněných laskavě vpraviti žádáme, předpokládajíce, že čest názvu tohoto neposkvrníme. Též po zvážení pečlivém avisujeme styl hry náš gambitový, šrámů případných nedbajíc, zato v aplaus publika hojného věříce, když útok prudký zdařiti se nám povede.

 

Očekávaje příznivou zprávu Vaši ve vší úctě znamená se Stanislaw hrábje z Ohrady.

c) řiditel klání zmíněného

c) velkokníže Pavel

 

 

Toto jest kopie zprávy pro Jeho hrábjecí Milost z velkoknížecí kanceláře vysoce váženému řediteli staroslavného šachového festivalu vsetínského určená.

 

Srdečné pozdravení vysoce urozenému panu hrábjeti od velkoknížete Pavla.

 

Velectěný pane hrábje!

S potěšením jsme přijali zprávu z Naší velkoknížecí kanceláře, jež Vámi laskavě vypravené přihlášky do slovutného turnaje vsetínského nad pochybnost veškerou týkala se. Jelikož dne včerejšího při výtečné kávě ve Žlutém salónku vzornou obsluhou podávané o potvrzení Vaší i Naší společné účasti v tomto velkolepém klání osobně jsme se přesvědčili, učinili jsme po návratu do Našeho sídla významné rozhodnutí ve smyslu odložení Naší dlouho již plánované lovecké výpravy do Afriky. Turnaj dvojic v rámci velkoryse pojatého staroslavného šachového festivalu vsetínského o první neděli červencové konaný stává se tak nad veškerou pochybnost Naší prioritou. Zároveň si dovolujeme zaslati cestou touto uctivé poděkování za Vámi laskavě zapůjčené studijní materiály, o něž jsme prostřednictvím Naší velkoknížecí kanceláře žádali. Věříme, že pečlivé studium odborné literatury zajisté přispěje ke zlepšení Naší hry nejen ve výše zmíněném turnaji dvojic. Co se Našeho oděvu pro tuto zcela výjimečnou příležitost chystanému týče, musíme ještě drobné úpravy s našimi krejčími projednati. Snad ani není nutné Vaši hrábjecí Milost ujišťovati, že Námi přislíbeného ostrého stylu gambitového držeti se hodláme.

 

S uctivým pozdravem a přáním pěkného dne

 

Velkokníže Pavel, v. r.     

 

 


Vložte Váš komentář

Vaše jméno:
Váš komentář:
 

Komentáře

3
1.7.2017 21:50:45 - Stanislaw hrábje z Ohrady
Slovutný velkokníže, též z naší strany přijměte dík velký za to, že přednost dal jste klání šachovému před jistě zajímavým lovem tuleňů v Africe. Dobře jste učinil neb zvíře toto jest záludné převelice a je-li poraněno brání se zuřivě, takže stopy zubů jeho zejména na měkkých částech dolního konce zad nepříjemné bývají. A zaútočí-li zepředu, pak raději na následky nemysliti ... Též já, byv kdysi na lovu v pustinách arktických, neprozřetelně a v nerozvážnosti mladické usedl přímo na zmiji písečnou, která zakousla se mi právě v ta místa popsaná. Ještě že felčar osobní můj na blízku byl a sérum včas mi podal, jinak bych se snad bolestí posérum. Ve vší úctě váš oddaný Stanislaw hrábje z Ohrady.
 

2
28.6.2017 12:24:53 - Velkokníže Pavel
Rovněž my na zajisté velice zajímavá utkání ve hře královské proti zdatným šachistům jak mladým tak i mnoha boji na 64 polích svedenými ostříleným velice se těšíme.
 

1
28.6.2017 10:15:58 - matamata
Bude nám milým potěšením, s pány tak urozenými, v hře královské, též hráběcí, se utkati.
 

copyright © 2019 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

  GLASS SERVICE

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm    vsetinzk